IELAB

To dostawca wyjątkowych CRM
Posiada akredytację ISO 17034
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

IELAB

To akredytowany dostawca CRM

Firma ielab oferuje szeroką gamę certyfikowanych materiałów referencyjnych:

  • fizyczno-chemiczne CRM na matrycach: woda stołowa, ścieki, osady, woda morska, gleby
  • mikrobiologiczne CRM z zakresu: mikrobiologia ogólna, farmacopeia oraz akredytowane materiały referencyjne: BACredi. Materiały te są produkowane w czterech zakresach parametrów: niskim, średnim, wysokim i bardzo wysokim.

Materiały zostały podzielone na trzy grupy:

  1. BAControl: jest to materiał ilościowy w formie tabletek. Każda tabletka zawiera określoną liczbę żywych komórek. To materiał odpowiedni do przeprowadzania rutynowych procedur kontroli jakości takich jak: kontrola procesów, tworzenie kart kontrolnych czy kontrola jakości pożywek hodowlanych. Okres trwałości to 12 miesięcy od wydania partii, dostarczone materiały do klienta będą miały trwałość nie krótszą niż 6 miesięcy.
  2. BACuanti: jest to materiał ilościowy w formie tabletek. Każda tabletka zawiera określoną liczbę żywych komórek. Materiał ten jest uzyskany podczas badań prowadzonych przez sieć akredytowanych laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. BACuanti jest pomocny przy walidacji metod i ilościowych kontrolach jakości. Trwałość to 6 miesięcy od wydania partii, dostarczone materiały do klienta będą miały trwałość nie krótszą niż 3 miesiące.
  3. BACuali: jest to materiał jakościowy w formie tabletek, odpowiedni do walidacji metod jakościowych. Okres trwałości to 12 miesięcy od wydania partii, dostarczone materiały do klienta będą miały trwałość nie krótszą niż 6 miesięcy.

Wszystkie materiały referencyjne znajdą Państwo w katalogu: